Delen

Bewonerscollectieven beschikken over een schat aan ervaring en kennis. De Ella Vogelaar Academie wil deze kennis en ervaring toegankelijk maken, zodat we van elkaar kunnen leren en het wiel niet steeds opnieuw uitgevonden hoeft te worden. Onder het motto: samen weten we meer!

Duiden

Dat gemeenschapskracht steeds sterker wordt, zien we overal in het land gebeuren. Dat deze omwenteling niet zonder slag of stoot gaat, zien we eveneens. Binnen de onderzoeksgemeenschap kunnen we samen reflecteren op opgedane ervaringen, knelpunten analyseren en patronen herkennen.

Dialoog

Bewonerscollectieven botsen regelmatig op de systeemwereld. We spreken niet altijd elkaars taal, terwijl we vaak wél hetzelfde doel nastreven. Een open dialoog kan dat helpen oplossen en leerzaam zijn. Daarnaast streven wij ernaar om de zichtbaarheid van de beweging rond gemeenschapskracht voor de samenleving te vergroten.

Wie was Ella Vogelaar?

Een van de grondleggers van de academie was Ella Vogelaar, die het idee voor een Academie voor Gemeenschapskracht inbracht en een belangrijke bijdrage leverde aan de oprichting ervan. De laatste jaren van haar leven was ze heel actief in het ondersteunen van bewonerscollectieven en een grote pleitbezorger voor een samenleving waarin de menselijke maat weer normgevend is. Ter nagedachtenis aan Ella, die in 2019 is overleden, is besloten om haar naam aan deze academie te verbinden.

Contact

Heb je vragen of wil je deelgenoot worden? Laat het ons weten!

info@ellavogelaaracademie.nl

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van al onze ontwikkelingen.
E-mail adres:

Voornaam:

Achternaam: