• Samen weten we méér

    De Ella Vogelaar Academie is dé plek voor iedereen die wil leren over gemeenschapskracht en vitale gemeenschappen. Wij vormen samen een onderzoekgemeenschap en een platform (online en offline) voor onderzoek, kennisdeling, informatie-uitwisseling en dialoog.

    De academie is laagdrempelig en inclusief. Iedereen kan deelnemen: betrokken en actieve bewoners, bestuurders, professionals en wetenschappers.


    Bekijk de agenda

Waarom de Ella Vogelaar Academie?
Er is een belangrijke maatschappelijke ontwikkeling gaande. Steeds vaker pakken burgers de regie over hun leefomgeving. Ze verenigen zich in een zorgcollectief of energiecoöperatie, nemen het beheer van een dorpshuis of stadspark over of organiseren sociale activiteiten voor kwetsbare buren. De kracht en energie die vrijkomt als mensen er met en voor elkaar de schouders onder zetten, noemen wij gemeenschapskracht. 

Wat doen we?
De Ella Vogelaar Academie brengt de kennis en ervaring van bewonerscollectieven bijeen in een inspirerend en praktisch ingestoken curriculum. Van en voor elkaar. Je kunt er cursussen, workshops en dialogen bijwonen maar óók zelf aanbieden. En je kunt meepraten en meedenken over de ontwikkeling van de academie zelf.

Lokaal

Op lokaal niveau stimuleren we het ontstaan van buurt-, dorps- en stadsacademies. Daarmee creëren we laagdrempelige kennisoverdracht tussen mensen die actief zijn in een bewonerscollectief, of er een willen starten.

Regionaal

Op regionaal niveau bieden we een platform voor initiatieven om ervaringen en kennis uit te wisselen. Dit doen we in samenspraak met regionale netwerken van bewonerscollectieven.

Landelijk

Op landelijk niveau organiseren we een netwerk van doeners en denkers die een bijdrage willen leveren aan het ontwikkelen en delen van kennis van en over bewonerscollectieven en de dialoog tussen bewonerscollectieven en de systeemwereld willen voeren.

Contact

Heb je vragen of wil je deelgenoot worden? Laat het ons weten!

info@ellavogelaaracademie.nl

Het curriculum van de academie is nog volop in ontwikkeling.

Bekijk volledige agenda